Gården har vært i Guren familiens eie i tre generasjoner. 

Melleby ble kjøpt av Birgit og Bjørn E. Guren midt på 1900 tallet, og hovedbygningen var frem til da brukt til skole.

De startet med forskjellige frilanskulturer grønnsaker og blomster. Stein på stein ble lagt, og etter hvert begynte gartneridriften å bli av slik betydning at det ble naturlig å rette mer av fokuset på det. Eldste sønn Einar Guren ble med tiden medeier og tok over driften da det falt naturlig. Veksthusarealet ble utvidet og oppgradert i flere omganger.
Anne og Einar Guren fikk tre barn, der Kristian tok over Gården og driftsansvaret i 2004.

I dag bor og jobber Inger Johanne og Kristian med sine tre barn på Melleby.
Livet på gården er krevende, meningsfylt og flott.

Melleby gård 4

Melleby gård

Melleby gård 3