Vi produserer småplanter av hodekål, salat, selleri, kålrot, blomkål og mange andre. Les mer..

 

Beskrivelse

Produksjon av småplanter foregår fra februar til august. Vi lager både Økologiske og konvensjonelle planter. Plantene blir sådd og drevet frem i veksthusene. Når plantene er utplantingsklare blir de hentet av kundene våre og plantet ut på jordene. Vi produserer småplanter av hodekål, salat, selleri, kålrot, blomkål og mange andre.

Tilleggsinformasjon

Produksjonstid

Produksjon av småplanter foregår fra februar til august